příběhy firem

7 z 10 rodin se strachuje, jak zajistí důstojné stáří

Podle průzkumu Nadace Kooperativa má sedm z deseti rodin obavu ze zajištění důstojného stáří svých blízkých. Už dnes se o nemohoucí rodiče stará každá pátá rodina. Jedním z novodobých fenoménů jsou potíže sendvičové generace - lidí, kteří se ještě starají o své děti a už také o své stárnoucí či nemocné blízké.

České domácnosti mají starost o své nejstarší členy. Téměř sedmdesát procent rodin se obává o důstojné stáří příbuzných. Osmdesát procent z nich je přesvědčeno, že na podzim života svých blízkých nejsou připraveny. Péče o seniory často znamená růst finančních nákladů, respektive omezení pracovní aktivity. To představuje riziko zejména pro lidi středního věku s dětmi, takzvanou sendvičovou generaci.

Závěry vyplývají z průzkumu Nadace Kooperativa a agentury Perfect Crowd. Šetření s názvem Sendvičová generace je součástí dlouhodobého projektu Česká rodina žije, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by projekt mohl pomoci vyšetřit.

"Zároveň očekáváme, že se nám ozvou zájemci, kteří nám představí projekty na zlepšení života českých rodin. Tyto projekty jsme se rozhodli podpořit částkou milion korun. Nejlepší projekty vybereme v rámci grantového řízení,"uvedla ředitelka Nadace Kooperativa Petra Vaňoučková.

Fenomén sendvičové generace

Češi si nejsou jistí, zda dokážou svým rodičům zajistit ve stáří odpovídající životní úroveň. Podle průzkumu má s péčí o nemohoucí seniory zkušenost pětina českých rodin. Ve více než dvaceti procentech případů pak vede tento stav k omezení pracovní aktivity jednoho člena domácnosti.

"Patnáct procent dotázaných uvedlo, že muselo pracovní poměr zcela ukončit. Jedna čtvrtina rovněž upozorňuje, že je v tomto případě třeba počítat s omezením volného času," představuje výsledky průzkumu analytik pojišťovny Kooperativa Petr Hartoš.

Na základě těchto skutečností se čtrnáct procent respondentů kvůli péči o své blízké dostalo do finančních potíží. Zaopatření rodiny je přitom společně se zdravím tradičně vnímáno jako atribut plnohodnotného rodinného života.

Jedná se o početnou skupinu lidí středního věku, kteří se ve stejnou dobu musí starat jak o své rodiče, tak o své děti.

"Ve vyspělém světě dlouhodobě klesá natalita. Česko není výjimkou. Počet seniorů roste. Zároveň je dlouhodobě vyšší počet mladých lidí, kteří studují vysokou školu. Ti se můžou stát ekonomicky soběstačnými později, než byli například jejich rodiče, na které se tak přenáší zodpovědnost za nejmladší i nejstarší členy rodiny," přibližuje fenomén socioložka Jiřina Šiklová.

Přes svou finanční náročnost má péče o blízké ve stáří i nesporné výhody. Čtyřicet procent domácností uvedlo, že po této zkušenosti drží jako rodina více při sobě.

Předchozí1...3334353637

TOP OF 2020 podporují: