podmínky a průběh

TOP Odpovědná firma je prestižní nezávislá cena, která každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.

  • otevření přihlášek: červen 2018
  • uzávěrka přihlášek: červenec 2018

Během této doby, tedy celé dva měsíce, lze přihlašovat firemní projekty do několika různých kategorií:

  • strategických
  • projektových
  • speciálních  

V srpnu a září pak posoudí všechny přihlášky odborná nezávislá porota.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu 2018 v Praze. 

 

Podívejte se na předání cen ZDE.

Účast v ceně je bezplatná.

Všechny kvalitní strategie a projekty budou dle dosažené úrovně oceněny certifikátem:

  • zlatým
  • stříbrným  
  • bronzovým

PODMÍNKY ÚČASTI

Cena je otevřena malým i velkým společnostem, které mohou hlásit své strategie a projekty realizované alespoň v části roku 2017/2018.

 

Do ceny se mohou hlásit všechny společnosti působící na území České republiky, které nejsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Umístění není nárokové.

TOP Odpovědná velká firma obsahuje 2 úrovně přihlášek:

  • základní: pro společnosti, které s odpovědným podnikáním (CSR) teprve začínají
  • rozšířená: pro společnosti s rozvinutou strategií odpovědného podnikání

V této kategorii lze vyplnit buď ZÁKLADNÍ VERZI přihlášky, se kterou se pak společnost uchází o BRONZOVÝ certifikát, nebo je možné vyplnit následně i ROZŠÍŘENOU VERZI a ucházet se tak o STŘÍBRNÝ či ZLATÝ certifikát.

Firmy musí při registraci pravdivě vyplnit požadované údaje o společnosti a v přihláškách do jednotlivých kategorií uvést pravdivé informace o aktivitách realizovaných v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

Informace o přihlášených strategiích a projektech i kontaktní údaje (vyjma částí označených jako určené pro externí komunikaci) považuje Byznys pro společnost za citlivá data a bez předchozího souhlasu je neposkytuje žádným třetím stranám.

OCENĚNÍ

Strategie i projekty je možno do ceny přihlašovat opakovaně a postupně dosahovat vyšších úrovní ocenění. Dle pravidel ceny však není možné za stejnou strategii či projekt opakovaně získat nejvyšší ocenění. U vítězů jednotlivých kategorií bude předmětem hodnocení pouze inovace a rozvoj strategie či projektu od doby, kdy byla firma oceněna.

Hodnotící komise má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.

 

Podívejte se na přehled všech kategorií ZDE.

3kroky k přihlášení

1

Zaregistrujte se. Heslo vám pak umožní vyplňovat přihlášky.

  2

Vyberte si kategorii a vyplňte přihlášku. Přihlášku lze uložit on-line a vracet se k obsahu později. Lze ji též vyplnit ve wordu a finální obsah zkopírovat do on-line verze.  

  3

Finální verzi přihlášky odešlete kliknutím na tlačítko Uložení / Odeslání.

 

TOP OF 2017 podporují: