souvislosti

Udržitelnost jako hodnota

Firma Timberland, přední výrobce outdoorové obuvi patří mezi propagátory odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání. Více než 95 procent uhlíkové stopy firmy je produkováno v dodavatelském řetězci a materiály, ze kterých Timberland vyrábí, jsou pro celkový ekologický dopad firmy klíčové.

 

Dříve, pro sledování ekologických aspektů, museli designeři firmy Timberland při vývoji každého nového produktu vyplňovat speciální tabulku ekologických dopadů. To samozřejmě s sebou přinášelo dodatečnou administrativu a ekologické uvažování nebylo centrem uvažování o produktu.

 

Dnes jsou ekologické indikátory integrovány do celkového procesu vývoje produktu již v okamžiku výběru materiálů, ze kterých se následně bude vyrábět prototyp produktu. Firma tak může sledovat celkový životní cyklus produktu i materiálů a v rámci interního softwaru mohou designeři vidět, v jaké části speciálního zeleného indexu se produkt umístil. Protože informace o dopadu jednotlivých výrobků je k dispozici téměř v reálném čase, mohou být tyto informace předávány zákazníkům. Polovina z nich říká, že tyto informace pozitivně ovlivnili jejich nákup.

 

Posun od sledování dopadů na společnost formou reportingu k jejich aktivnímu řízení je signifikantní pro společnosti, které se místo pouze externího CSR zaměřují na udržitelnost (sustainability) jako součásti firemní strategie. Podobný přístup dnes již volí firmy jako je Puma nebo NIKE. 


Autor článku: Pavlína Kalousová

Předchozí1...34567...12Další

TOP OF 2020 podporují: