souvislosti

Ekonomika, ve které výrobky a materiály cirkulují

Uzavřenou ekonomiku, ve které výrobky a materiály cirkulují, prosazuje řada firem i Evropská komise

Kdyby se pouze britské firmy více zaměřily na efektivnější využívání svých zdrojů, mohly by ušetřit až 23 miliard liber ročně. Poměrně zásadní ukazatel pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelnost odhaluje studie společnosti Defra z roku 2013. Globálně, tvrdí zase McKinsey, by šlo na lepším využití zdrojů ročně uspořit až 3,7 biliónů dolarů. Nový pohled a příležitosti pro firmy chce přinést koncept tzv. circular economy.

 

Posledních více než 100 let fungovala globální ekonomika podle lineárního vzorce. Firmy se zajímaly o to, jakým způsobem co nejlevněji zlikvidovat výrobek bez uvažování o tom, jak následně využít produkty a jejich komponenty pro další výrobu a využití. Celá filosofie ekonomiky byla postavena na tom, že jsme těžili přírodní zdroje, následně je zpracovávali, převáželi a využívali, ale hlavně je následně odsunuli do odpadu, a to hlavně co nejlevněji. Podle mnohých však tento způsob uvažování doznal svých limitů a blíží se nezadržitelně ke konci.

Circular economy jako jedno z východisek

Právě maximálně efektivní využití zdrojů a minimalizace odpadů v rámci kontextu udržitelné ekonomiky a společenského vývoje jsou principy, na kterých je postavena tzv. circular economy. Jeden z koncepčních modelů, kterými je rámován současný i budoucí vývoj udržitelného podnikání.

 

Svět dnes konzumuje mnohem více než kdy jindy. Každý rok těžíme až 60 miliard tun přírodních zdrojů, odvážné odhady o budoucím růstu těžby mluví o nárůstu do objemu až 140 miliard tun v roce 2050. Důvodem pro růst je zvyšující se potřeba přírodních zdrojů v souvislosti s rostoucí populací, jejichž nárokům není možné za stávajících podmínek udržitelně dostát.

 

Nicméně, diskuse o kapacitě přírodních zdrojů pro další vývoj vede k tomu, že se i firmy začínají mnohem intenzivněji zabývat svou strategií výroby a jejího dopadu na životní prostředí, a to i v souvislosti s cenami zdrojů i likvidace odpadů. O produktech se v cirkulární ekonomice neuvažuje jako o budoucím odpadu, ale jako o zdroji pro další využití.  Principy jako znovuvyužití a recyklace zdrojů mohou vyřešit řadu problémů spojených s jejich potenciálním nedostatkem, nastartovat místní ekonomiku a přinést pracovní místa. Novými přístupy se do ekononomického oběhu mohou zpět dostat materiály, energie či jiné přírodní zdroje, často se mluví například i o vodě.

 

Stačí jinak přemýšlet o zdrojích, dodavatelském řetězci a cyklu výrobku. Kvalitní design výrobků by měl již dnes počítat s tím, že se produkty dají znovuvyužít, opravit nebo jednoduše upgradovat bez nutnosti kupovat celý nový výrobek. Výrobky pak mohou být také navrhovány za použití nových technologií s využitím co nejnižšího obsahu nebezpečných materiálů. Firmy mohou svůj zisk generovat v jiné fázi životního cyklu výrobku, na souvisejících službách a v nových přístupech. 

 

Příkladů, jak využít příležitostí, které nabízí circular economy je mnoho. Mluví se například o využívání potravinového odpadu z domácností, který by se dal, kdyby se dobře separoval, využívat pro výrobu bioplynu nebo pro kompostování. Pro místní samosprávy navíc zajímavý zdroj příjmů. O výkupu některých obalových materiálů jako je sklo nebo plasty se také diskutuje již roky, někteří výrobci již přicházejí i s bio rozložitelnými obaly. S návratem starého obnošeného textilu do pomyslného materiálového oběhu již některé zahraniční řetězce, jako je Puma, H&M či Marks&Spencer, přicházejí. Někteří, jako Patagonia, krom recyklace nabízejí i opravu starých kusů tak, aby vydržely zákazníkovi co nejdéle.

 

Autor článku: Pavlína Kalousová

 

Předchozí123456...12Další

TOP OF 2020 podporují: