souvislosti

Program Tchibo WE podporuje odpovědnou výrobu

Jako velká mezinárodní firma působící v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží a maloobchodu jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Proto je trvalá udržitelnost nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006. Tímto způsobem se jako rodinný podnik snažíme zajistit, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží. Angažujeme se v mnoha projektech zaměřených na trvale udržitelnou produkci kávy, bavlny či dřeva i zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek malopěstitelů a pracovníků v továrnách. Příkladem projektu péče o zaměstnance v továrnách, kde se vyrábí naše spotřební zboží, je úspěšný program WE (Worldwide Enhancement of Social Quality).

 

Podobně jako mnoho jiných společností vyrábíme většinu produktů v rozvíjejících se a rozvojových zemích, většinou na území Asie. Podmínky v mnohých z těchto továren nejsou dobré: vyskytují se zde problémy s bezpečností, jsou zde nízké mzdy, avšak - co je nejhorší - nikdo ze zaměstnanců nemá možnost o pracovních podmínkách jakkoliv diskutovat.

 

Proto jsme v roce 2007 zahájili program WE u našich dodavatelů. Nejprve byl projekt realizován ve 40 klíčových továrnách v Číně, Thajsku, Laosu a Bangladéši. Postupně jsme jej rozšiřovali i na další dodavatele v Asii - dnes tento program zahrnuje více než 340 továren v devíti zemích, které zaměstnávají zhruba 342 000 lidí. Tři čtvrtiny všech produktů Tchibo jsou vyráběny v továrnách zapojených do programu WE. Výrobní závody, které se účastní programu, neřeší pouze jednotlivé problémy - komplexně řeší různorodá témata z řady oblastí, včetně lidských práv. „Program WE zahrnuje školení zaměřené na zdraví a bezpečnost při práci, mzdy, diskriminaci, požární ochranu, produktivitu, jakost produktů a aktivní zapojení pracovníků," říká Aida Guerreiro Brito, která vede program a koordinuje lektory a aktivity v rámci programu WE po celém světě.

 

Skutečným klíčem k úspěchu je vzájemný dialog: majitelé továren, vedení továren a zaměstnanci musí vzájemně diskutovat jako sobě rovní. „Pro ty, kteří se programu účastní, je to často naprosto nová zkušenost. Přece jen je potřeba si uvědomit, že v těchto firmách, které se snaží vydat na cestu otevřené komunikace, obvykle panuje velmi přísná hierarchie," říká Guerreiro Brito. „A přesto lze vidět, že manažeři a zaměstnanci mají často podobné potřeby. Například zaměstnanci chtějí dělat přesčasy, protože díky tomu mají možnost vydělat si více peněz, avšak na druhou stranu nechtějí strávit v továrně celý den. Během různých diskusí se ukázalo, že i manažeři chtějí vyvážit pracovní a soukromý život."

 

Pro Tchibo plynou z programu WE kromě podpory lidských práv i jiné četné výhody: vyšší spokojenost zaměstnanců a tím i efektivita v továrnách, spolehlivé a dlouhodobé oboustranné partnerství s dodavateli, ochrana značky Tchibo a rovněž něco, co je nesmírně důležité ve smyslu marketingu - důvěra externích dodavatelů. Pokud se spotřebitelé rozhodnou pro koupi výrobku Tchibo pocházející z této odpovědné produkce, podpoří tím odpovědnou výrobu a často i ekologický způsob pěstování bavlny či dřeva a mohou tak mít nejen kvalitní výrobek, ale i dobrý pocit, že udělali dobrou věc. A Tchibo bude díky tomu zase o krok blíže ke 100 % udržitelnosti.

 

Autorka: Eliška Froschová Stehlíková, Corporate Responsibility Specialist, Tchibo Praha

 

 

 


 

12345...12Další

TOP OF 2020 podporují: