souvislosti

Od tlaku na zisk k rozvoji podnikání

Integrovat principy udržitelnosti do každodennosti firmy je nezbytné, ale zároveň nejnáročnější. Existuje řada nástrojů, jak indikátory a dopady měřit, ale ne, jak udržitelnost v podnikání efektivně řídit a směřovat k úspěšnému modelu.

Pro udržitelné podnikání - CSR - je klíčem k úspěšnému podnikání nejenom strategie růstu zisků, ale rozvoj byznysu jako takového. 93% generálních ředitelů v současnosti vnímají udržitelnost jako důležitou pro budoucí úspěch svých firem. Udržitelná řešení jsou ale taková, která jsou postavena na využívání méně zdrojů, a tedy vedou k úsporám.

 

Například společnost Dow Chemical dosáhla úspor tím, že začala ve svém provozu v Beneluxu znovu využívat odpadní vodu. Snížila tím také ekvivalent 60 tisíc tun CO2 ročně.  Udržitelnost je také finančním motivátorem vzhledem k rostoucí poptávce právě po zelených řešeních, která zákazníkům přinášejí například úspory energie.

 

Siemens zaznamenal nárůst poptávky po svých zelených produktech. Jeho portfolio zelených produktů, které zahrnuje produkty a řešení, která se váží na výrobu, přenos a využití energie zaznamenalo od roku 2008 o 11% vyšší zájem a tvořilo téměř třetinu celkového obratu firmy. Produkty od Siemensu také pomáhají zákazníkům spořit emise CO2, a to v řádu milionů tun ročně.

 

Udržitelné podnikání ovšem není pouze spojeno s ekologií, i když je tak často interpretováno. Jde o komplex témat, která přináší odpovědné podnikání postavené na sdílení hodnot mezi firmou a okolím. Priorita jednotlivých témat je spojena s oborem podnikání.

 

Společnost Tchibo například začala s proměnou podnikání směrem k vyšší udržitelnosti v roce 2006. Již dnes je veškerá káva, prodávaná v jejich obchodech certifikovaná. Molson Coors, majitel Staropramene, zase jasně integroval udržitelnost do své strategie, její důležitost je na úrovni 4 hlavních priorit firmy a je přímo propojena s dalším fungováním a zahrnuje oblasti jako spotřebu vody, zodpovědnou konzumaci alkoholu a další témata. 


Autor článku: Pavlína Kalousová

Předchozí123456...12Další

TOP OF 2020 podporují: