příběhy firem

České rodiny se hýbou stále méně, podpoříme projekty, které to změní

... říká šéfka Nadace Kooperativa Petra Vaňoučková. Nadace pomáhá tam, kde je to potřeba. Své finanční prostředky poskytne nejen na charitu, ale i na inovativní nápady, které by pomohly nepříznivé výsledky průzkumu minimalizovat.

Kooperativa chce být rodinnou pojišťovnou. Zajímá ji, jak české rodiny žijí, co je trápí, kde může pomoci. "Rozsáhlý průzkum nám odhalil mnoho problematických míst, které se českých rodin týkají. Rádi bychom, aby se o těchto faktech dozvědělo co nejvíce lidí a nastartovala se diskuze, jak tuto situaci zlepšit," říká k zajímavému projektu s názvem Česká rodina žije, se kterým Nadace Kooperativa přišla, její ředitelka Petra Vaňoučková.

Jaké oblasti výzkum zahrnuje a jak se k informacím veřejnost dostane?
Jak už jsem předeslala, jedná se o rozsáhlý průzkum, který se zaměřil na stravovací návyky, pohybové aktivit nebo krizové situace českých rodin. První část průzkumu se nazývá "Kde se rodí zdraví". Ten je spojen se stravováním a sportováním v rodinách. A právě sport je tématem grantového řízení.

Druhá část, kterou jsme již částečně zveřejnili, se týká rodin v krizové situaci. Dalšími tématy jsou například "Vztahy-sendvičová generace". Toto téma je na periferii zájmu a sami jsme zvědaví, co nám výsledky odhalí. Na internetových stránkách www.ceskarodinazije.cz najdou zájemci všechny výsledky průzkumů, které budou postupně odhaleny během roku 2016.

První část průzkumu "Kde se rodí zdraví" upozornila na nevhodné stravovací návyky českých rodin. Myslíte, že je šance, aby se situace zlepšila?
Ano, zjistili jsme například, že téměř u jedné třetiny (29 %) není zvykem pravidelně snídat. Příjem většího počtu jídel denně pozorujeme u domácností s vyšším kulturním kapitálem. Zelenina či ovoce se konzumuje denně pouze ve 44 % domácností. Typickým rysem českých strávníků je přejídání a dojídaní zbytků. K jídlu od oběda se denně vrátí jedna pětina členů domácnosti. Zároveň se členové 84 % rodin přejídají.

Mezi hlavní důvody patří přílišný apetit, paradoxně však také spořivost, která Čechům nedovolí vyhodit zbytky jídla. Alarmující jsou také zjištění, která odhalují časté až patologické přejídání až jedné třetiny mladých rodin.

Jaký grant či granty nabízíte neziskovkám, které se o problémy českých rodin zajímají?
První grant navazuje na soubor výzkumů z oblasti "Kde se rodí zdraví" - Jak aktivovat české rodiny ke společnému sportování. Výzkum prokázal, že zdraví jde ruku v ruce s pohybem. Přesto se české rodiny hýbou stále méně. Obzvlášť to platí pro společný pohyb celé rodiny. Očekáváme, že se nám ozvou zájemci, kteří nám představí projekty na zlepšení života českých rodin. Tyto projekty jsme se rozhodli podpořit celkovou částkou 1 milion korun.

A jak mohou neziskové organizace na váš grant dosáhnout, co všechno musí udělat pro to, aby byly úspěšné?
Především by měly vyplnit dotazník, který získají na webových stránkách projektu a dodrží podmínky, které jsou srozumitelně popsány. Nejlepší projekty vybereme v rámci grantového řízení, které bude dvoukolové. 

 

 

Předchozí1...1314151617...37Další

TOP OF 2020 podporují: