příběhy firem

Udržitelnost a společenská odpovědnost Philip Morris ČR

 

Udržitelnost pro nás znamená pro Philip Morris ČR a.s. vytváření dlouhodobé hodnoty při minimalizaci negativních externalit spojených s našimi produkty, výrobním závodem a hodnotovým řetězcem, a maximalizací pozitivního dopadu na naše okolí.

 

Naší ambicí je být skutečným lídrem v udržitelné podnikatelské praxi. Proto musíme vynikat v mnoha oblastech, ale především svými výrobky. Díky průlomovému vědeckému výzkumu vyvinula Philip Morris International řadu výrobků bez kouře, které dospělým kuřákům přinášejí požitek a mají potenciál výrazně snížit zdravotní rizika ve srovnání s kouřením. Jednoho dne chceme dosáhnout budoucnosti bez kouře a cigarety těmito méně škodlivými alternativami zcela nahradit.

 

Přesto, že v centru naší snahy o udržitelnost je náš výrobek, neopomíjíme ani další pilíře - respekt k lidem napříč hodnotovým řetězcem, ochrana životního prostředí a řízení provozní efektivity. Stanovili jsme si ambiciózní cíle udržitelnosti a dosáhli jsme velkého pokroku. Patříme mezi špičkové, rychle se rozvíjející společnosti s rychloobrátkovým zbožím, co se týče naší ekologické stopy. Počínaje způsobem, kterým si zajišťujeme dodávky tabákových listů, až po to, jak vyrábíme a distribuujeme cigarety.

 

Jako úplně první firma v České republice jsme v roce 2018 získali prestižní certifikaci tzv. platové rovnosti EQUAL-SALARY. Certifikaci uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích. Rovnocenné zastoupení mužů a žen je jedna z oblastí diverzity, které Philip Morris International věnuje zvláštní pozornost. Týká se to všech oblastí lidských zdrojů - od dosažení genderově vyváženého náboru kandidátů na jednotlivé pozice až například po stanovení cíle, aby do roku 2022 bylo nejméně 40 % manažerských pozic obsazeno právě ženami.

 

V roce 2018 se společnost Philip Morris ČR a.s. stala členem organizace Byznys pro společnost, největší české aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání. Jsme totiž přesvědčeni, že je nejen v našem zájmu, ale i v zájmu společnosti jako celku, abychom jako podnikatelský subjekt uvažovali v dlouhodobém horizontu, chovali se eticky, vážili si svých zaměstnanců a pozitivně ovlivňovali své okolí.

 

Životní prostředí

 

 

  • Energetická účinnost

 

Od roku 2010 jsme ve své kutnohorské továrně snížili relativní spotřebu energie o 31 %. Tohoto výsledku jsme dosáhli díky množství projektů zaměřených na efektivitu výrobních procesů. Abychom mohli svou strategii považovat za dlouhodobě udržitelnou, je nutné optimalizovat využití energie kontinuálně. Proto jsou pro nadcházející období naplánovány projekty v oblastech rekuperace tepla a zvyšování efektivity provozních zařízení

 

 

  • Snížení spotřeby vody

 

V roce 2018 se nám podařilo díky optimalizaci procesů vykompenzovat negativní vlivy nově zavedených procesů ve zpracování tabáku. Díky tomu jsme dokázali snížit relativní spotřebu vody v porovnání s rokem 2010 o 20 %. To znamená skokové zlepšení o 12 % v porovnání s předchozím rokem.

 

 

  • Uhlíková stopa

 

V posledních osmi letech jsme dokázali snížit uhlíkovou stopu své továrny v Kutné Hoře o 84 %*. Tento výsledek znamená snížení o další jedno procento v porovnání s předchozím rokem. V oblasti redukce uhlíkové stopy plánujeme a realizujeme převážně projekty v oblasti úspor zemního plynu, dále rekuperace tepla a zvyšování účinnosti tepelných zařízení.

 

 

 

příběhy firem
Předchozí123456...37Další

TOP OF 2020 podporují: