příběhy firem

Prazdroj vydal zprávu o trvale udržitelném rozvoji

Ve srovnání se situací na českém trhu dosahuje Zpráva o trvale udržitelném rozvoji Plzeňského Prazdroje nejvyššího standardu v rámci nefinančního reportingu pro oblast udržitelného rozvoje. Zpráva kvalitně provazuje globální cíle s lokálními prioritami a je sestavena zcela na základě místního sledování výsledků i nastavení lokálních cílů.

V letošním roce přistoupila společnost k novému zpracování Zprávy, a to poutavou moderní on-line formou, která má potenciál zaujmout stakeholdery a provést je přístupem firmy, i dosaženými výsledky. Ve všech hlavních oblastech firma vysvětluje svůj přístup i způsob získání dat.

 

„Byli jsme jednou z prvních firem v České republice, které se začaly věnovat nefinančnímu reportingu, protože vnímáme jako důležité a přirozené informovat veřejnost o všech důležitých aspektech našeho podnikání," řekla Monika Matyáštíková, manažerka institucionálních vztahů a firemní odpovědnosti. 

 

Plzeňský Prazdroj ve své Zprávě popisuje dosažené výsledky v jednotlivých prioritních oblastech strategie trvale udržitelného rozvoje firmy. Vedle popisu strategických cílů seznamuje s vybranými dosaženými výsledky za reportované období. Zpráva je zpracována tak, že společnost provádí zainteresované subjekty jak dlouhodobými cíli, tak přehledem konkrétních výsledků.

 

U každé klíčové oblasti Plzeňský Prazdroj ukazuje konkrétní případové studie nebo ilustruje pokrok v dané oblasti. Otevřeně také komunikuje případy, kdy se nedařilo splnit nastavení cíle, například v sekci o snižování energetické náročnosti. Zároveň jsou hlavní výsledky certifikovány či ověřovány nezávislou stranou či procesem, tak diskutovány se stakeholdery.

 

Klíčové je také, jakým způsobem Plzeňský Prazdroj popisuje spolupráci s obchodními partnery, včetně hospod, které edukuje tak, aby byly finančně udržitelné i měly nižší dopad na životní prostředí. Prazdroj je také leaderem v tématu zodpovědné konzumace alkoholu a v reportu detailně seznamuje nejen s vlastními, ale i sektorovými aktivitami a měří zasaženou cílovou skupinu. 

 

12345...24Další

TOP OF 2019 podporují: