Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů v rámci zajištění ceny TOP Odpovědná firma.

Vyplněním a odesláním přihlášky do ceny TOP Odpovědná firma berete na vědomí, že pro účely zajištění účasti v ceně a pro potřeby hodnocení přihlášek bude docházet ke zpracování osobních údajů, které poskytnete do registračního formuláře (jméno, příjmení, e-mail, telefon, pracovní pozice, název a sídlo firmy ) a to ze strany  spolku BPS - Byznys pro společnost, z. s., IČ: 22842608, se sídlem V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2 - Nové Město Praha („BPS"), organizátora ceny TOP Odpovědná firma. Berete současně na vědomí, že osobní údaje budou dále v rozsahu nezbytném pro zajištění organizace a hodnocení ceny TOP Odpovědná firma poskytnuty třetím osobám, hodnotitelům, kteří se podílí na hodnocení jednotlivých přihlášených společností. Zpracování osobních údajů bude probíhat v elektronické formě.

 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost za podmínek a v rozsahu stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu top@byznysprospolecnost.cz nebo zasláním žádosti na adresu BPS - Byznys pro společnost, z.s., V Tůních 1357/11, Praha 2, 120 00. Na základě vašeho zvláštního souhlasu může dojít ke zveřejnění vašich fotografií ze slavnostního předávání cen TOP Odpovědná firma za účelem prezentace akce a jejích účastníků. 

 

TOP OF 2020 podporují: