CSR řešení

GE Money Bank, a.s.
GE Volunteers

Cílem aktivit je přímá a osobní pomoc lidem a komunitám, ve kterých banka, a to prostřednictvím zapojení vlastních zaměstnanců. Zaměření je na čtyři hlavní oblasti - děti a vzdělávání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. V roce 2010 se podařilo zapojit celkem 670 zaměstnanců banky do 88 dobrovolnických akcí.

 

Cíle projektu


 

  • aktivně pomáhat přímo v komunitách působení
  • obraz dobrého a odpovědného zaměstnavatele

 

Průběh projektu a výsledky


O projektu se dovídá každý zaměstnanec během svých prvních dnů v bance v rámci základních vstupních informací. Vedení společnosti podporuje dobrovolnické aktivity mj. svou aktivní účastí. V současné době každý jednotlivý člen managementu vždy zaštiťuje jeden měsíc dobrovolnických aktivit, což předpokládá také jejich aktivní účast. Z rukou generálního ředitele si každoročně nejaktivnější dobrovolníci přebírají během slavnostní večeře ocenění za jejich angažovanost. Aktivity jsou různorodé - pravidelné i jednorázové, dlouhodobě plánované i reagující na akutní potřeby. Byl vytvořen Kodex dobrovolníka, s nímž musí být každý účastník aktivity obeznámen, stejně tak Pravidla organizování dobrovolnických aktivit.

V posledních několika letech byl zaznamenán nárůst v počtu aktivit, zapojených dobrovolníků, a odpracovaných hodin a zaměstnanci se postupně učí obracet se na GE Volunteers i s vlastními nápady. Z celkového počtu 3 397 zaměstnanců se jich aktivně zapojilo celkem 19,7 %.

 

Rozvoj projektu


Do budoucna se plánuje jeden celý úvazek koordinátora dobrovolnických aktivit a lepší využití odborných znalostí zaměstnanců.

 


Zpět

TOP OF 2020 podporují: