CSR řešení

GE Money Bank
GE Pro zdraví

Projekt navazuje na celosvětovou aktivitu „HealthAhead", kterou banka v ČR převzala a dále rozvinula, a to i na základě průběžně poskytované zpětné vazby od zaměstnanců (ankety, průzkumy, statistiky využívání). Hlavním propagovaným cílem projektu je podpora zdravého životního stylu zaměstnanců. Projekt podporuje zdravé stravování, poskytuje dotace na pravidelné fyzické aktivity, realizuje informační a vzdělávací aktivity, upravuje podmínky souběhu práce a dlouhodobé nemoci, podporuje nekuřácké prostředí atd. Projekt je podporován vrcholovým vedením firmy.

 

Cíle projektu


 

  • podnítit a podpořit zdravý přístup k životu mezi svými zaměstnanci, 
  • vytvoření „zdravého" prostředí,
  • vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu
  • zvýšení povědomí o zdravém životním stylu mezi zaměstnanci díky informačním kampaním a odborným školením
  • zlepšení podmínek na pracovišti
  • usnadnění návratu do práce po dlouhodobé nemoci;
  • dotace zdravých jídel a sportovních aktivit
  • rozvíjení manažerských (stres management, work-life balance školení), prezentačních (zaměstnanci se někdy sami stávají lektory workshopů), organizačních (přicházejí s vlastními projekty jako jsou turnaje, pravidelná cvičení aj.) či sportovních a vytrvalostních dovedností
  • zvýšení motivovanosti zaměstnanců a posílení pověsti banky

 


Průběh projektu a výsledky


Projekt je součástí strategie péče o zaměstnance a je podporován vrcholovým managementem firmy, které je pravidelně o aktivitách a výsledcích projektu informováno, přičemž jednotliví manažeři na většině akcí aktivně participují. Aktivity na každý rok plánuje i implementuje kolektivně tzv. Komise zdraví, složená ze zástupců různých oddělení, kteří jsou zodpovědní za šest základních oblastí, kterým se projekt věnuje: 1/Vzdělávání a prevence, 2/ Zdravá výživa, 3/ Tabák (boj proti kouření), 4/ Fyzická aktivita, 5/ Stres management, 6/ Dlouhodobá pracovní neschopnost.

 

Zaměstnanci jsou oslovováni prostřednictvím informačních kampaní, motivováni jsou kvalitou a pestrostí nabídky, také možnostmi dotací. V rámci projektu byly zrušeny všechny kuřácké zóny v budovách centrál, dnes jsou pracoviště nekuřáckou zónou. V rámci projektu bylo realizováno 48 akcí, kterých se zúčastnilo 5870 zaměstnanců. Dlouhodobé přínosy zatím nelze prokázat, projekt se realizuje druhým rokem.


Rozvoj projektu


Projekt je součástí kultury banky a je budován jako dlouhodobě udržitelný. Podporována je pestrá škála aktivit, která se inovuje na základě zpětné vazby, námětů a připomínek zaměstnanců.

 


Zpět

TOP OF 2020 podporují: