CSR řešení

IBM Česká republika
Efektivnější léčba cukrovky

Hlavní motivací projektu je rostoucí počet nemocných diabetem u nás i ve světě. Společnost IBM má ve zdravotnictví co nabídnout a proto se rozhodla soustředit na zlepšení výsledků léčby cukrovky. Řešení spočívá v nalezení ukazatelů, které pomohou při rozhodování o nejlepší léčbě daného pacienta a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu nad průměrnou úroveň. Společnost IBM tím zefektivní léčbu diabetických pacientů a urychlí lékařům práci.


Zpět

TOP OF 2020 podporují: