top of novinky

Cena TOP OF odstartovala a ocení více společností

13. ročník ocenění pro nejlepší projekty na poli společensky odpovědného byznysu v České republice, TOP Odpovědná firma (TOP OF), odstartoval svou nominační část.

Vyhlašovatel ceny, platforma Byznys pro společnost, navazuje na loňský modernizovaný koncept soutěže. Účastníci mohou i letos získat jedinečné ocenění formou certifikátu a loga bronzové, stříbrné a zlaté úrovně, která je motivační jak pro firmu samotnou, tak pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, média a další. Zároveň byl zjednodušen koncept přihlášek, jak v hlavních strategických kategoriích, tak v projektových, které již letos nejsou vázány na úspěch v hlavní kategorii.

 

„Loňský ročník prokázal, že koncept ceny postavené na ratingu a možnosti získat zpětnou vazbu pro zapojené společnosti našel velice pozitivní odezvu. I proto jsme letos navázali a podpořili jsme tento model a chceme dále nabízet oceňování otevřené každému, kdo má zájem zhodnotit svůj přístup k odpovědnému podnikání. Zároveň s tím máme zájem podporovat hodnotu výstupů, které akce tohoto rozsahu může firmám přinést," shrnuje Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost. 

 

Přihlášky posoudí odborná komise složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

Co letošní ročník TOP OF přináší?

  • Portál www.topodpovednafirma.cz v novém nastavení umožňuje individuální profily, kde si firmy zvolí úroveň a míru detailu, které chtějí pro zhodnocení využít. Zároveň je možné, aby si firma, která vyplnila přihlášku v hlavní strategické kategorii v loňském ročníku, nahrála data za rok 2015 a ta dále upravovala.
  • Velké společnosti si u ceny TOP OF velká firma mohou zvolit úroveň certifikátu, o který se budou ucházet.
  • Pro tradiční i nové účastníky ceny nabízíme jak možnost získat certifikát v hlavní kategorii, ale také nezávisle ve vybrané projektové kategorii.
  • Zrealizujeme zajímavou komunikační kampaň, která zviditelní nejen cenu TOP OF, ale také nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích.

 

Účastí získávají společnosti možnost zmapovat si situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získat analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a  srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních   strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

 

Své strategie a projekty můžete přihlašovat zdarma do 1. 8. 2016, hodnocení proběhne v průběhu srpna a září.

 

TOP Odpovědná firma se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, předsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, Ministerstva průmyslu a obchodu,Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Zastoupení Evropské komise v ČR.

 

 

 

Předchozí1...34567...30Další

TOP OF 2020 podporují: