TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V KOMUNITĚ
Počin roku, cena společnosti ČSOB

Cena za inovativní projekt, který podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá k jejich řešení.

Kdo bude oceněn?

Strategicky nastavené a společensky přínosné projekty, které firma realizuje formou oboustranně aktivní spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi či dalšími partnery. Obsahem projektu mohou být aktivity zaměřené na řešení aktuálních společenských témat a na podporu a rozvoj potřebných cílových skupin.

 

Do kategorie se mohou hlásit jak projekty, které firma rozvíjí dlouhodobě, tak projekty, které jsou ve fázi rozvoje, ale skutečně originálním způsobem rozvíjejí udržitelný projekt či koncepci zaměřenou na pomoc komunitě, iniciují pomoc do nových a neprobádaných oblastí nebo motivují ostatní k tomu, aby se zapojili do aktivit v CSR nebo udržitelnosti.

 

Přihlášené projekty posoudí a vítěze stanoví odborná porota složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. Hodnocena bude zejména koncepce projektu, jeho konkrétní přínos, inovativnost i míra aktivního zapojení firmy i partnerů. Projekt by také měl zohledňovat kontext odpovědného přístupu (CSR) firmy. Při hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků. 

Do této kategorie se přihlaste ZDE. 

Kritéria hodnocení:

  • Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy - nakolik je propojen s činností firmy, její celkovou strategií a strategií CSR projektů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost či místní komunitu.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky projektu, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje. U nových projektů jaký potenciál projekt přináší.
  • Nakolik je projekt dlouhodobě přínosný pro společnost, jaké má pozitivní dopady na komunitu, ve které firma působí. 
  • Zda firma zjišťuje aktuální témata či nejpalčivější problémy (např. vysokou nezaměstnanost v regionu, etnickou nesnášenlivost, vysoký počet lidí bez domova) a svou pomoc strategicky a efektivně směřuje do těchto oblastí.
  • Zda hraje firma v rámci partnerství s neziskovým sektorem aktivní roli, nakolik je partnerská spolupráce firmy a veřejně prospěšné organizace.

 

 

 

 

 

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: