ODPOVĚDNÝ LEADER

Cena za osobní přínos k rozvoji odpovědného přístupu k podnikání a CSR.

Oceňuje osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem, udržitelného přístupu k podnikání a může sloužit jako vzor pro ostatní.

Kdo může být nominován:

Nominován může být majitel firmy, generální ředitel, investor či jiný jednotlivec z byznys sektoru, který se významně angažuje v oblasti společenské odpovědnosti firem nebo věnuje vlastní prostředky či prostředky své firmy ve prospěch výjimečných aktivit ve prospěch společnosti.  

Kritéria:

  • Osobní přínos pro oblast společenské odpovědnosti či udržitelného podnikání
  • Schopnost práce pro oblast odpovědnosti nad rámec zájmů své vlastní firmy
  • Osobní reputace a schopnost iniciovat klíčové změny či partnerství 
  • Dlouhodobost angažovanosti

Nominace jsou otevřeny na portále iHNED.cz. ve dnech 1. až 9. září ZDE

Odborná porota z nominací vybere tři osobnosti, které od 12. do 20. září čeká na stejném místě druhé kolo prostřednictvím hlasování. Vítěz bude vyhlášen v říjnu v Praze na slavnostním galavečeru ceny TOP Odpovědná firma. 

 

V loňském roce získal titul Odpovědný leader roku 2016 Jan Žůrek, řídící partner KPMG Česká republika v letech 2010 - 2016.

 

Jan Žůrek je jedním ze zakladatelů KPMG Česká republika a v letech 2010-16 její vedoucí partner. Téma CSR mu bylo vždy blízké a během jeho vedení se společenská odpovědnost dostala mezi čtyři strategické priority firmy. Ve svých veřejných projevech se dlouhodobě nevyhýbá těžkým tématům, jako například uprchlictví, problematice menšin, konec života a dalším. Filantropii se věnuje i v soukromém životě. Působí v České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

 

Mezi další oceněné v minulosti patřili například Michaela Chaloupková (členka představenstva a ředitelka divize správa Skupina ČEZ), Pavel Baudiš a Eduard Kučera (zakladatelé Avast Software) nebo Martina Grygar Březinová (Sodexo Benefity).

 

Soutěž byla uzavřena

TOP OF 2020 podporují: