Gesto roku 2018: Vzdělání a odpovědnost
cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BPS

Cena za inovativní projekt firmy, který příkladným způsobem podporuje a rozvíjí vzdělávání u nás. Oceňujeme projekty spolupráce firem a škol cílící na inovace ve vzdělávání, projekty přípravy mladých pro budoucí úspěch, jak na trhu práce, tak v podnikání, zejména při využití nových technologií.

Hledáme projekty, které jsou připraveny, financovány a proaktivně rozvíjeny firmami a jejichž cílem je zlepšit kvalitu a dostupnost vzdělávání v České republice.

Kdo bude oceněn? 

Strategicky nastavené a společensky přínosné projekty, které firma realizuje formou oboustranně aktivní spolupráce se vzdělávacími a obdobnými institucemi či dalšími partnery. Obsahem projektu mohou být aktivity zaměřené na inovaci výuky, zapojení nových technologií do výuky a řešení aktuálních společenských témat, rozvojové projekty pro mladé či aktivity ve prospěch zvýšení zájmu o společensky potřebné obory.

 

Do kategorie se mohou hlásit jak projekty, které firma rozvíjí dlouhodobě, tak projekty, které jsou ve fázi rozvoje, ale skutečně originálním způsobem rozvíjejí toto téma.

 

Přihlaste se zde.

Hodnocení

Přihlášené projekty posoudí a pět finalistů stanoví porota složená ze zástupců odborníků a zástupců Deníku E15. Projekty finalistů redakce E15 představí ve speciální zářijové příloze věnované vzdělávání. O vítězi následně rozhodnou čtenáři E15 v hlasování na www.e15.cz. Hlasování veřejnosti proběhne od poloviny září do poloviny října.

 

Hodnocena bude zejména koncepce projektu, jeho konkrétní přínos pro partnerské školy a studenty i pro společnost, inovativnost i míra aktivního zapojení firmy i partnerů. Projekt by také měl zohledňovat kontext odpovědného přístupu (CSR) firmy. Při hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků. Zohledníme nápad a inovativnost projektu, motivace těch, kteří na něm pracují a míru aktivního zapojení firmy, partnerů nebo zaměstnanců.

 

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy - nakolik je propojen s činností firmy, její celkovou strategií a strategií CSR projektů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky projektu, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje. U nových projektů, jaký potenciál projekt přináší.
  • Nakolik je projekt dlouhodobě přínosný pro společnost, jaké má pozitivní dopady a jak aktivní a silné je partnerství firmy a vzdělávacích či obdobných institucí. 

 

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: